Internetanvändningen blir allt mer påtaglig för var dag som går & detsamma gäller efterfrågan på internetleverantörer. Samtidigt har inte direkt utbudet vikt sig för denna kraftiga användning – snarare tvärtom! Detta är såklart bra ur flera aspekter, eftersom utbudet växer måste dessa hela tiden konkurrera mot varandra, vilket (oftast) leder till billiga bredband.